Živa baština – časopis za filozofiju i gnozu br. 19

//Živa baština - časopis za filozofiju i gnozu br. 19
10 Septembar 2020

Prikaz knjige: William C. Chittick, Nauka o kosmosu, nauka o duši: punovažnost islamske kosmologije u modernom svijetu

Kategorija: prikaz knjige
Preuzmi pdf

2020-09-10T15:16:34+00:00 Živa baština - časopis za filozofiju i gnozu br. 19|Ključne riječi: , |

10 Septembar 2020

Argument fitreta o postojanju Boga u transcendentalnoj filozofiji, Kur’anu i predajama

Preuzmi pdf

2020-09-10T14:57:57+00:00 Živa baština - časopis za filozofiju i gnozu br. 19|Ključne riječi: , , , , , , , , |

Web-stranica za promicanje univerzalnih vrijednosti nebeske Objave i misaonih postignuća čovjeka u okviru Objave

Posjeti web-stranicu