UDK 28-291

Rad se primarno bavi odnosom teologije i književnosti, odnosno kako se kroz žanr tekijske ilahije prenose određene vjeronaučne Istine. Književnost u ovom odnosu ima posredničku funkciju. Na teorijskoj razini tretira odnosom Učitelj – ilahija – učenik, odnosno kakve to sve poruke Učitelj šalje učeniku tekijskom ilahijom. Zatim, bavi i statusom ovog žanra u određenim antologijskim izborima bošnjačke književnosti (M. K. Ljubušak, F. Krauss, S. Kemura – V. Ćorović, A. Nametak, R. Kadić i M. Huković), te komparativno-tekstološkom analizom nekoliko ilahija. Na koncu, donesena je moguća interpretacija jedne ilahije Šejha Abdulvehaba Ilahamije.

Nehrudin Rebihić

TEKKE NASHEED IN ANTHOLOGICAL SELECTION OF BOSNIAK LITERATURE

Extract

The paper primarily deals with relation between theology and literature – that is, how certain religious Truths are communicated through the genre of tekke nasheed. On theoretical level, it deals with relation Teacher – nasheed – student, that is what messages the Teacher sends to the student through tekke nasheed. Moreover, it deals with the status of this genre in certain anthological selections of Bosniak literature (M. K. Ljubušak, F. Krauss, S. Kemura – V. Ćorović, A. Nametak, R. Kadić and M. Huković), as well as comparative-textual analysis of several nasheeds. In the end, one of the possible interpretations of Shaikh Abdulvehab Ilhamija was given.

Key words: tekke nasheed, alhamiado literature, sufism, tekke, textual analysis