UDK 821.222.1.09-1 Shirazi
801.73

U ovom radu nastoji se Hafi za Širazija predstaviti onako kako je on sam o sebi govorio u svojim stihovima, s posebnim osvrtom na njegov pogled ljubavi / aška koji dominira cjelokupnom Hafi zovom poezijom. Da bi se shvatilo Hafi za Širazija, nužno je najprije prepoznati jasna mjesta u njegovoj poeziji, a potom ona manje jasna mjesta, koja eventualno čitaoca mogu odvesti na krivi put, vratiti, odnosno učiniti tevil, i protumačiti u skladu s osnovnim jasnim postavkama ovog pjesnika. Hafi z Širazi razotkriva se u svojim stihovima, što se jasno da vidjeti u ovom radu, kao revnosni pobožnjak, kao vjerski znalac koji živi s Kur’anom, kao zaljubljenik u Ljepotu, kao duhovni putnik posvećen duhovnom putu i noćnim osamljivanjima sa svojim Voljenim izgarajući u boli odvojenosti. Nakon iščitavanja Širazijeve poezije, ono što se nameće kao jedan od zaključaka jeste to da ovog pjesnika može shvatiti samo onaj ko i sam nosi bol o kojoj Hafi z pjeva.

Abstract

Understanding Hafiz and the Interpretation of Love/Ashq

Qasim Kakayi

The paper attempts to present Hafiz Shirazi in the way in which he talked about himself in his verses, with a special focus on his love/ashq view which dominates throughout his entire poetry. In order to understand Hafiz Shirazi, it is necessary to recognize the clear places in his poetry, and then interpret the less clear places, which may potentially mislead the reader in a wrong direction, in accordance with the basic clear postulates of Hafiz Shirazi. In his verses, as it can clearly be seen in this paper, the Hafiz Shirazi reveals himself to be a pious religious person, a religious scholar who lives by the Qur’an, a lover of the Beauty, a spiritual traveller devoted to the spiritual journey and the night solitude with his Beloved, one who burns in the pain of separation. Having read Hafiz’s poetry, a conclusion may be inferred that Hafiz Shirazi can be understood only by someone who bears the same pain which the poet describes in his poems.

Keywords: Hafiz Shirazi, Divan, love, ashq