Časopis Živa baština

Živa baština - časopis za filozofiju i gnozu br. 10.

ISSN 2303-8799 / ISSN 2303-8802 (online)

TEMA BROJA: ŠEJH IŠRAQ SUHRAWARDI

Sadržaj

1. Rajka Švrljuga: Shihābuddīn Yahyä Suhrawardījev ontološki pristup
2. Haris Dubravac: Prisutnost i tumačenje kur'anskih stavaka u Suhrawardijevom djelu Hikmetu’l-išraq
3. Madžid Sadeqi Hasan Ābādi i Razije Urudži: Duhovni put u iluminističkoj filozofiji
4. Hoseinali Qobadi i Iman Zargaran: Komparativa analiza religijskog iskustva kod Suhrawardija i Hafiza Širazija
5. Rešid Hafizović: Ideja religije Ljubavi u poeziji Hafiza Širazija
6. Mubina Moker: Hafizov Divan u svjetlu kućnih naučnih predavanja
7. Poetski kutak: Pervane

Živa baština - časopis za filozofiju i gnozu br. 8.

ISSN 2303-8799 / ISSN 2303-8802 (online)

Tema broja: Spoznajna teorija - islamska perspektiva

Sadržaj:

1. Rusmir Šadić: Spoznajna teorija Mulla Sadre Širazija
2. Sejjid Husejn Nasr: Mulla Sadra Širazi i procvat poslaničke filozofije
3. Mahdi Golshan: Znanost i muslimanski ummet i islamska koncepcija znanja
4. Mahdi Golshan: Filozofija znanosti - kur'ansko viđenje
5. William C. Chittick: Bogovi moderniteta
6. Safer Grbić: Prolegomena za estetiku s poveznicom islama
7. Ibn Arebija: Poslanica o iščeznuću u osvjedočenju (Kitab ul-fena fi’l mušahedah)
    Uvodne napomene: Hamza Halitović
8. Svetlana Strugarević: Traktat o nepokretnim ili fiksiranim zvijezdama od Abdurahmana Sufije
9.  Prikaz knjige: Spoznaja - prva vrijednost islama autora Rešid Hafizović
10. Pjesnički kutak: Zilha Ragipović

Živa baština - časopis za filozofiju i gnozu br. 6.

ISSN 2303-8799 / ISSN 2303-8802 (online)

Tema broja: Iqbalijanske studije

Sadržaj:
1. Muhammad Suheyl Umar: Iqbalovo preformuliranje sufijske misli
2.Robert Wittemore: Iqbalov panenteizam
3. Muhammad Suheyl Umar: Značaj Iqbalove mudrosne poezije
4. Muhammad Suheyl Umar: Po njegovim vlastitim riječima - pismo Muhammeda Iqbala Nicholsonu
5. Muhammad Suheyl Umar: Jemenski miomiris
6. Hamza Halitović: Tardžibend Hatifa Isfahanija
7. Prozor u Sarajevo Hadži Hafizove mladosti: prikaz knjige Dnevnici 1.

Živa baština - časopis za filozofiju i gnozu br. 5.

ISSN 2303-8799 / ISSN 2303-8802 (online)

Tema broja: filozofija u islamu

Sadržaj:
1. Allame Sejjid Muhammed Husejn Tabatabaji: Imam Ali i božanska filozofija
2. Ibn Rušd (Avereos) Filozofija i religija: Kitab Fasl Al-Maqal [Stav božanskog zakona spram filozofije]
3. Al-Kindi
4. Farabi
5. Allame Sejjid Muhammed Husejni Tabatabaji:
Da li je društvena ideologija konstantna i provediva? 
6. Nihad Čamdžić: Komentar Najname (4)
Ljestve do terase uzvišenih nebeskih sfera Malakuta i Džabaruta